Bodrum Hunter Otomatik Sulama Sistemleri

 

Bodrum Rainbird Otomatik Sulama Sistemleri ve Bodrum Bahçe Bakımı

Bodrum Hunter Otomatik Sulama Sistemleri ve Bodrum Bahçe Bakımı

 

Bodrum Otomatik Sulamanın Önemi

Bitkilerimize su vermemek kadar,  aşırı su vermekle de onlara aynı ölçüde zarar veririz. Bitkilerimizi doğru zamanda ve uygun miktarda sulamamız gerekir.

 

Bodrum Rainbird ve Hunter Otomatik Sulama Sistemleri

Otomatik sulama sistemleri, bitkilerin sağlıklı ve düzenli sulanması için geliştirilmiş sistemlerdir.% 30 civarında sulamada tasarruf sağlaması, düzenli ve ihtiyaçları oranında sulama yapılması, bitki ölümleri ve hastalıkların azalması, insan gücü ve zamandan tasarruf sağlaması sayesinde sistem bir süre sonra kendi kendini amorti etmektedir.

 

Otomatik sistemlerde sulama zamanları, miktarları kontrol edilebilir..Böylece  sulama sonucu doğabilecek birçok olumsuzluğun önüne geçilir. Örneğin, bitkilerin sudan en iyi faydalanabildiği zaman dilimi, sabaha karşı 04.00 -05.00 saatleri arasıdır.Fakat  insanların bu saatlerde sulama işini yapmaları  mümkün olmamaktadır. Otomatik olarak programlanan bir sistemde ise; insan faktörü devre dışı kalır. En uygun zaman diliminde sistem kendisi devreye girerek yeterli zaman ve miktarda sulama yapar.

 

Bodrum bahçe bakımı ve bodrum otomatik sulama sistemleri

 

Rainbird ve Hunter Otomatik Sulama Sistemleri Yaptırılırken Dikkat Edilmesi Gereken Ayrıntılar

Sulama sistemleri profesyonel kişilerce yapılmalı, kazı doğru derinlikte kazılmalı, birden fazla zona bölünmeli, basınç kaybının en aza indirilme çalışmaları yapılmalı, performanslarına göre uygun springler seçilmelidir. Springler yerleştirilirken eşit yağış oranlarına sahip springler aynı hatta toplanmalı, springlerin eşit sulama yapabilmesi için mesafe aralıkları doğru tespit edilmelidir.

 

Sulama sistemleri, bir depo ve buna bağlı bir hidrofor tarafından beslenir. Tam otomatik sulama sistemi ;  zaman ayarlayıcı timer, springler, fittingler, sert polietilen borular ve üzerine yerleştirilen selonoid vanalar dan oluşur.

 

Ana merkezden program yapılarak, bitkilerin yapısına ve mevsimsel değişkenliklere göre sahadaki çim alanlar springler, çalı ve yer örtücüler damlama sistemiyle sulanırlar.

                       

 Selonoid vanalar gerektiğinde tali yollara dağılan suyu ana hat üzerinde keser, bitkilere ihtiyaçları oranında su verilmesi sağlanır. Otomatik sulama sisteminde; hem springlerle çimlerin  ihtiyaçları oranında sulanması, hem de selonoid vanalarla damlama sisteminin kontrol altına alınması sayesinde ciddi boyutlarda su sarfiyatının önüne geçilir.

 

 Bir alanda sulama sistemi kurarken farklı malzemeler ve farklı fiyatlar karşınıza çıkabilir, burada yapılması gereken profesyonel kişilerden yardım almanızı, alanın ihtiyacı olan kaliteli ve doğru malzemeyi kullanmanızı öneririz.

 

OTOMATİK BAHÇE SULAMANIN ÖNEMİ NEDİR?

 

Otomatik bahçe sulama, çim sulama, damla sulama, otomasyon sulama nedir? tarımda sulama, tarla sulama, yağmurlama sulama 

 

        Bitki yetiştiriliciğinde toprak bir ortam,su yardımcı bir unsur,bitki ise sonuçtur. Bir tohumun çimlenmesinde gerekli olan suyun olmasıdır.Tohum ne kadar kaliteli olursa olsun atıldığı yerde nem yoksa çimlenmesi ve büyümesi imkansızdır.Çimlenme sırasında tohumların bir çoğu çevrelerinde bulunan suyu absorbe ederek ağılıkların iki katına çıkarlar.Bu yüzden yeterli ve uygun sulama yapılamıyor ise,yazın sıcak aylarda tohum tarafından emilip çimlenme sağlanabilecektir.Fakat daha sonra yeterli suyu bulamıyacağından bitki kök gelişimini tamamlıyamayacak ve buna paralel olarak büyümesi gelişmeyeceğinden bitki ölecektir.

       Suyun bitki hayatındaki yüklendiği fonksiyonları şu şekilde sıralıyabiliriz

1-Su herşeyden önce bitki için başlı başına bir besin elementidir.Fotosentez olayı için bir ham maddedir ve katalizatör görevi yapar.

2-Bitki hücrelerinin ve dolayısıyla bitki dokularının turgor durumda bulunmaları bitkinin kendine has şeklini alması ve yapraklarındaki stomaların açılıp kapanmaları doğrudan doğruya  bitkinin içerdiği suyla ilgilidir.

3-Emzimlerin aktivitesi,bitki hücre ve dokularındaki metabolizma olaylarının düzenli cereyan etmesi suyun varlığına bağlıdır.

4-Bitki besin elementlerinin bitki kökleri tarafından alınması için bu elementlerin suda erimiş halde bulunmaları gerekmektedir.Bu yüzden toprakta yeterli nemin bulunması bitkinin beslenmesi açısından önemlidir.

5-Su bitki içerisinde bir taşıyıcı olarak görev yapar.Topraktan alınan besin maddelerinin bitkinin depo bölgelerine taşımasında suya ihtiyaç vardır.

6-Bunların yanında su,bitki gövdesinin soguktan ve sıcaktan zarar görmesini engeller.

7-Bütün bu fonksiyonların sonucunda su,bitkinin vejetatif aksamlarının gelişmesine ve bitkinin ürün veriminin artmasına hizmet eder.

     

Sayılan bu fonksiyonların yerine getirilebilmesi için,bitkinin büyüme periyodu içerisinde toprakta her zaman yeterli miktarda suyun bulunması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.Yağışın yeterli olduğu bölgelerde toprakta bulunması istenen bu su doğal olarak yağışlarla karşılanabilir.Ancak;yeterli yağış almayan  yarı kurak ve kurak bölgelerde bu suyun suni yollarla (sulama yoluyla)toprağa verilmesi gerekmektedir.

 

Otomatik sistemlerde sulama zamanları, miktarları kontrol edilebilir..Böylece  sulama sonucu doğabilecek birçok olumsuzluğun önüne geçilir. Örneğin, bitkilerin sudan en iyi faydalanabildiği zaman dilimi, sabaha karşı 04.00 -05.00 saatleri arasıdır.Fakat  insanların bu saatlerde sulama işini yapmaları  mümkün olmamaktadır. Otomatik olarak programlanan bir sistemde ise; insan faktörü devre dışı kalır. En uygun zaman diliminde sistem kendisi devreye girerek yeterli zaman ve miktarda sulama yapar.

 

              Diğer bir sulama tekniği olan damlama ve toprak altı terleme sulama sistemleri de otomatik olarak işletilebilen sistemlerdir. Damlama ve terleme sistemlerinde de su miktarı ve zaman kontrol edilebilir.Gerek su ekonomisi gerekse topraktan sulanması gereken bitkilerin sağlığı açısından çok önemli  sulama teknikleridir. Dünyada hızla gelişen bir teknoloji olan otomatik sulama sistemleri sayesinde suyun ekonomik kullanılması, toprağın ve bitkilerin kalitesinin geliştirilmesi mümkün olmuştur.

 

Datça Otomatik sulama sistemleri, Rainbird sulama sistemleri, Hunter otomatik bahçe sulama sistemleri, Muğla otomatik sulama sistemleri, Marmaris otomatik sulama sistemleri, Fethiye otomatik sulama sistemleri

 

Bodrum Hunter otomatik sulama sistemleri

Bodrum Rainbird otomatik sulama sistemleri

Bodrum bahçe bakımı ve peyzaj ürünleri

TOP